Показник рівня збитковості, який взято за основу при розрахунку тарифної ставки ОСЦПВ - 0,72

опубліковано 22 трав. 2017 р., 23:25 Igor Lubashenko   [ оновлено 5 жовт. 2017 р., 02:02 ]
 

ДЕРЖФІНПОСЛУГ
07.04.05 №2623/07-4

Моторне (транспортне) 
страхове бюро України

Щодо розгляду листа

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) розглянула лист Моторного (транспортного) страхового бюро України від 29.03.2005 № 1483/1 щодо визначення величини показника середнього очікуваного рівня збитковості, який застосовується при розрахунку резерву коливань збитковості, та повідомляє.
Для визначення величини зазначеного резерву згідно з Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 № 3104 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 19/10299, необхідно застосовувати показник середнього очікуваного рівня збитковості, який взято за основу при розрахунку тарифної ставки за видом страхування.
За показник середнього очікуваного рівня збитковості, який взято за основу при розрахунку тарифної ставки за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, приймається відношення скоригованих (на коефіцієнт корекції базового страхового нетто-платежу) величин основної частини страхового нетто-платежу (210,0218) та базового страхового брутто-платежу (291,49), затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.12.2004 № 3099 «Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1619/10218.
Виходячи з наведеного, показник середнього очікуваного рівня збитковості, який взято за основу при розрахунку тарифної ставки за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дорівнює 0,72 (210,0218/291,49).

Крім того, з метою прийняття узгодженого рішення з порушеного питання Держфінпослуг були направлені листи до головного розробника базового страхового тарифу за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів АО „Науково – технологічного інституту транскрипції, трансляції та реплікації” та Товариства Актуаріїв України.
Станом на 6.04.2005 відповідь була отримана лише від Товариства Актуаріїв України (лист від 05.04.2005 року № 018/05). У листі, зокрема, зазначається, що під середнім очікуваним рівнем збитковості при розрахунку базового страхового платежу за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, розуміється відношення основної частини базового нетто-платежу до базового брутто-платежу, та рекомендується прийняти показник середнього очікуваного рівня збитковості рівним 0,72.
Водночас, слід звернути увагу на те, що відповідно до загальноприйнятої практики визначення структури страхового тарифу витрати на сплату податку з доходів страховика у розмірі 3%, мають здійснюватись за рахунок нормативу витрат на ведення страхової справи, який, відповідно до Постанови КМУ від 4.06.94 № 358 „Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування”, не повинен перевищувати 20% страхового платежу за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Голова Держфінпослуг (підпис) В. Суслов
Comments