Методика розрахунку тарифу по страхуванню відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦВВТЗ)

опубліковано 8 черв. 2010 р., 01:49 Igor Lubashenko   [ оновлено 8 черв. 2010 р., 02:00 ]
Джерело: інформаційна система www.Ins.Com.ua
Методика підтримеється в актуальному стані за адресою http://www.ins.com.ua/seminar/tarif-osago 

Стан на дату: 03.03.2010

  

Єдиний Алгоритм Розрахунку Страхового Платежу

по внутрішнім договорам обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

Базовий_платіж = 291,49 грн.

 

Визначення коефіцієнт до Базового платежу (К_БП).

 

К_БП = 0. Учасники  бойових  дій та інваліди війни, інваліди I групи, а також особи, що керують ТЗ, належним  інваліду I групи, у його присутності. Платіж =0, поліс не потрібен.

 

К_БП = 0,5. Учасники війни, інваліди II групи, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  віднесених до I та II категорій, пенсіонери - громадяни України. Не більше одного ТЗ з об'ємом до 2500 куб.см включно.

  

К_БП = 1. Для решти страхувальників.

 

Визначення типу договору (I_тип - III_тип).

I_тип - будь-яка особа, один транспортний засіб (ТЗ).
II_тип - будь-який ТЗ, одна особа. Не укладаються з ТЗ, зареєстрованих у інших країнах, а також з юридичними особами.

III_тип – один ТЗ, до 5-и вказаних в полісі осіб.

 

Визначення коефіцієнтів I – VI (I – VI).

Кратність значень коефіцієнтів 0,01.

 

Тип коригуючого
коефіцієнта залежно від:       I_тип       II_тип      III_тип
 

I. типу транспортного
засобу

1. легковий автомобіль
1) до 1600 кубічних
сантиметрів                    0,71         1,41         0,71
2) 1600-2000 кубічних
сантиметрів                    0,94         1,41         0,94
3) 2000-3000 кубічних
сантиметрів                    1,39         1,41         1,39
4) 3000 кубічних
сантиметрів і більше           1,41         1,41         1,41
2. причепи до легкових
автомобілів                    0,27         0,27         0,27
3. автобуси з кількістю
місць для сидіння
1) до 20 чоловік               3,04         3,58         3,04
2) більше 20 чоловік           3,58         3,58         3,58
4. вантажні автомобілі
вантажопідйомністю
1) до 2 тонн                   1,68         1,86         1,68
2) понад 2 тонни               1,86         1,86         1,86
5. причепи до вантажних
автомобілів                    0,57         0,57         0,57
6. мотоцикли та моторолери
1) до 300 кубічних
сантиметрів                    0,27         0,54         0,27
2) 300 кубічних
сантиметрів та більше          0,54         0,54         0,54
 

II. території переваж-
ного використання
транспортного засобу
1) місто Київ                1,5-1,8      1,5-1,8      1,5-1,8
2) міста з населенням
більше 1 мільйона
чоловік                      1,2-1,5      1,5-1,8      1,2-1,5
3) міста з населенням
1 мільйон-500 тисяч
чоловік                       1-1,2       1,5-1,8       1-1,2
4) міста з населенням
500-100 тисяч чоловік         0,8-1       1,5-1,8       0,8-1
5) населені пункти з
населенням менше
100 тисяч чоловік            0,5-0,8      1,5-1,8      0,5-0,8
 

III. сфери використання
транспортного засобу
1) автомобіль, який
використовується
юридичною особою             1,1-1,2      1,1-1,2      1,1-1,2
2) автомобіль, який
використовується
фізичною особою                 1         1,1-1,2         1
 

IV. водійського стажу
осіб, відповідальність
яких застрахована за
договором
1) до 1 року                 1,2-1,5      1,2-1,5      1,2-1,5
2) 1-3 роки                  1,2-1,5       1-1,1        1-1,1
3) 3-10 років                1,2-1,5         1            1
4) більше 10 років           1,2-1,5       0,9-1        0,9-1
 

V. кількості зазначених
у договорі осіб
1) одна особа                                             1
2) дві особи                                            1-1,1
3) 3-5 осіб                                            1,2-1,4
 

VI. наявності або
відсутності у
страхувальника
(протягом попереднього
року) доведених у
судовому порядку спроб
страхового шахрайства
або випадків, що були
підставою для пред'яв-
лення регресного позову
згідно із статтею 38
цього Закону
1) наявність                    2            2            2
2) відсутність                  1            1            1
 

Визначення коефіцієнту строку дії договору (К_строку_дії), що застосовується до річного страхового платежу

 

Строк дії договору     К_строку_дії
    15 днів            0,15
    1 місяць           0,20
    2 місяці           0,30
    3 місяці           0,40
    4 місяці           0,50
    5 місяців          0,60
    6 місяців          0,70
    7 місяців          0,75
    8 місяців          0,80
    9 місяців          0,85
    10 місяців         0,90
    11 місяців         0,95
    12 місяців         0,100

 

Визначення коефіцієнту бонус-малус (К_бонус_малус)

 

  Клас на    К_бонус_малус   Клас по закінченню строку страхування
   початок                   з урахуванням наявності страхових
    строку                    випадків з вини страхувальника
 страхування                  в базі даних
InsCom
                              0         1         2         3
                          страхових страхова  страхові  страхові
                            виплат   виплата   виплати   виплати


       М          2,45        0         М         М         М
       0          2,3         1         М         М         М
       1          1,55        2         М         М         М
       2          1,4         3         1         М         М
       3          1,0         4         1         М         М
       4          0,95        5         2         М         М
       5          0,9         6         3         1         М
       6          0,85        7         4         1         М
       7          0,8         8         4         1         М
       8          0,75        9         5         2         М
       9          0,7         10        5         2         1
      10          0,65        11        6         2         1
      11          0,6         12        6         2         1
      12          0,55        13        6         2         1
      13          0,5         13        7         2         1
 

При укладанні договору вперше страхувальнику присвоюється клас 3.

 

Визначення знижки за парк (К_знижки_Парк) при укладанні одним страхувальником декількох  договорів страхування.

 

Кількість ТЗ    К_знижки_Парк

від 5  до 10    0,95 (знижка 5 відсотків);
від 10 до 20    0,90 (знижка 10 відсотків);
від 20          0,85 (знижка 15 відсотків);

 

Визначення добутку II *  III *  IV (Добуток_II-IV)

Якщо II *  III *  IV <  I * 0.5, то Добуток_II-IV = I * 0.5

Якщо II *  III *  IV >  I * 3  , то Добуток_II-IV = I * 3

 

Розрахунок Страхового платежу

-----------------------------

Страховий платіж = Базовий_платіж * К_БП * I * Добуток_II-IV * V * VI * К_сроку_дії * К_знижки_Парк * К_бонус_малус

 

Коментар www.Ins.Com.ua : Значення округлюється до найближчих копійок в більшу сторону.

 
----------------------------------------------

Джерело: інформаційна система www.Ins.Com.ua

Comments