Положення про особливості укладання договорів ОСЦПВ (про електронний поліс)

опубліковано 31 трав. 2017 р., 23:37 Igor Lubashenko   [ оновлено 31 трав. 2017 р., 23:40 ]


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011

м. Київ

N 673


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1483/20221

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421,
 від 6 грудня 2012 року N 2591

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування", пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" та пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.04.2006 N 5619 "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 515/12389.

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державного комітету
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. М. Яцишина


Протокол засідання Комісії
від 27 жовтня 2011 р. N 678


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
27.10.2011 N 673

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1483/20221


  

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування" та пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" визначає особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

внутрішній договір страхування – договір (електронний договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України;

інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовується страховиком для укладання внутрішніх договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції;

страховий поліс – єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору і затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ;

Уповноважений орган - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

II. Обов'язки страховика при укладанні внутрішніх договорів страхування

2.1. При укладанні внутрішнього договору страхування страховик зобов'язаний дотримуватися такого:

2.1.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

При розрахунку страхового платежу положення статті 8 та пункту 13.2 статті 13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон), а також пункту 4 розділу II Закону України від 05 липня 2012 року N 5090-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" застосовуються лише за наявності відповідних підтвердних документів.

2.1.2. Застосовувати коригуючі коефіцієнти відповідно до схеми застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведеної в додатку до цього Положення.

2.1.3. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору страхування шляхом надання полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок якого затверджено Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у паперовій формі або шляхом надсилання візуальної форми страхового полісу з відображенням даних електронними засобами  у формі, придатній для приймання його змісту людиною та відтворення на папері.

2.1.4. Заповнювати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до порядку заповнення поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлюється МТСБУ.

2.1.5. Внутрішній договір страхування набирає чинності з моменту, зазначеного в полісі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що посвідчує укладання такого договору, крім внутрішніх електронних договорів страхування.

2.1.6. Разом із полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів безоплатно надає страхувальнику перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціальний знак та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка у паперовій або електронній формі.

2.2. При укладанні внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, страховик зобов'язаний також дотримуватися такого:

2.2.1. Укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, за умови проходження зазначеними  транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України “Про дорожній рух”;

2.2.2. Інформація про укладення внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, надається страховиком до єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 

2.3. При укладанні внутрішнього електронного договору страхування страховик зобов’язаний:

2.3.1.       Дотримуватися вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції;

2.3.2 На вимогу страхувальника надати візуальну форму страхового полісу, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору страхування у паперовій формі, засвідчену підписом уповноваженої особи страховика.

ІІІ. Особливості укладання внутрішніх електронних договорів страхування

 

3.1. Для укладення внутрішнього електронного договору страхування власник транспортного засобу через ІТС, виражає намір укласти договір страхування та вносить відомості необхідні для укладення такого договору, що є заявою на страхування. Перелік відомостей необхідних для укладення внутрішнього електронного договору страхування визначається Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі – МТСБУ) та оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.2. Страховик на підставі отриманої через ІТС заяви на страхування  формує пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування у формі проекту страхового полісу, яка реєструється в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Пропозиція укласти внутрішній електронний договір страхування направляється страховиком власнику транспортного засобу через ІТС і є чинною до закінчення доби в якій вона була сформована.

3.3. Перелік відомостей, які повинні міститися у пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування, затверджуються МТСБУ та оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.4. МТСБУ забезпечує можливість перевірки факту реєстрації пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та оприлюднює на офіційній веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ інформацію про спосіб перевірки факту реєстрації пропозиції щодо укладення внутрішнього електронного договору страхування.

Інформація про спосіб перевірки власником транспортного засобу факту реєстрації конкретної пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинна міститись в такій пропозиції.

3.5. Якщо власник транспортного засобу погоджується з отриманою пропозицією укласти внутрішній електронний договір страхування, то він надає страховику через ІТС відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) укласти внутрішній електронний договір і підписує внутрішній електронний договір страхування через ІТС відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

3.6. Після підписання власником транспортного засобу внутрішнього електронного договору страхування, в порядку визначеному цим Положенням, до закінчення доби в якій була сформована пропозиція, укласти внутрішній електронний договір страхування, страховик зобов’язаний зареєструвати страховий поліс в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та направити страхувальнику підтвердження вчинення електронного правочину (укладення внутрішнього електронного договору страхування) шляхом надсилання електронного документу – візуальної форми страхового полісу.

3.7. Разом із підтвердженням вчинення електронного правочину страховик направляє страхувальнику інформацію передбачену підпунктом 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення.

3.8. Внутрішній електронний договір страхування вважається укладеним з моменту одержання страховиком відповіді про прийняття власником транспортного засобу пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування.

3.9. Внутрішній електронний договір страхування набирає чинності з моменту початку його дії, зазначеного у страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.


Заступник директора департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський


Додаток
до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Схема застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Типи коригуючих коефіцієнтів залежно від

Порядок визначення

I. Типу транспортного засобу

Зазначаються відомості про тип транспортного засобу, вказані у документі про його реєстрацію, а у разі його відсутності або зазначення у ньому іншої класифікації типу транспортного засобу, ніж передбачена законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - визначені заводом-виробником або уповноваженою установою

II. Місця реєстрації транспортного засобу

Зазначається місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі про реєстрацію транспортного засобу

III. Сфери використання транспортного засобу

Визначається залежно від сфери використання транспортного засобу

IV. Водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом

Водійський стаж визначається як різниця між поточним роком та роком видачі першого посвідчення водія

V. Періоду використання транспортного засобу

За бажанням страхувальника, але не менш як шість календарних місяців

VI. Наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову відповідно до Закону

Наявність вироку суду про притягнення страхувальника до кримінальної відповідальності за шахрайство стосовно страховика або випадків, передбачених підпунктом 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 ЗаконуComments