Стоимость полиса ОСАГО по новым тарифам

опубліковано 31 серп. 2010 р., 05:34 Igor Lubashenko   [ оновлено 17 груд. 2010 р., 08:11 ]

Алгоритм Расчета Страхового Платежа

30 серпня 2010 року

   

Алгоритм Розрахунку Страхового Платежу

по внутрішнім договорам обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

Базовий_платіж = 180 грн.

 

Визначення коефіцієнт до Базового платежу (К_БП).

 

К_БП = 0. Учасники  бойових  дій та інваліди війни, інваліди I групи, а також особи, що керують ТЗ, належним  інваліду I групи, у його присутності. Платіж =0, поліс не потрібен.

 

К_БП = 0,5. Учасники війни, інваліди II групи, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  віднесених до I та II категорій, пенсіонери - громадяни України. Не більше одного ТЗ з об'ємом до 2500 куб.см включно.

  

К_БП = 1. Для решти страхувальників.

 

Визначення типу договору (I_тип - III_тип).

I_тип - будь-яка особа, один транспортний засіб (ТЗ).
II_тип - будь-який ТЗ, одна особа. Не укладаються з ТЗ, зареєстрованих у інших країнах, а також з юридичними особами.

III_тип – один ТЗ, до 5-и вказаних в полісі осіб.

 

Визначення коефіцієнтів I – VI (I – VI).

Кратність значень коефіцієнтів 0,01.

 

Тип коригуючого
коефіцієнта залежно від:       I_тип       II_тип     
III_тип
 

I. Типу транспортного
засобу

1. легковий автомобіль
1) до 1600 кубічних
сантиметрів                   
1            1,82         1
2) 160
1-2000 кубічних
сантиметрів                   
1,14         1,82         1,14
3) 200
1-3000 кубічних
сантиметрів                    1,18         1,82         1,18
4) 3000 кубічних
сантиметрів і більше           1,82         1,82         1,82
2. причепи до легкових
автомобілів                    0,34         0,34         0,34
3. автобуси з кількістю
місць для сидіння
1) до 20 чоловік(включно)      2,55         3,00         2,55
2) більше 20 чоловік           3,00         3,00         3,00
4. вантажні автомобілі
вантажопідйомністю
1) до 2 тонн(включно)          2            2,18         2
2) понад 2 тонни               2,18         2,18         2,18
5. причепи до вантажних
автомобілів                    0,5          0,5          0,5
6. мотоцикли та моторолери
1) до 300 кубічних
сантиметрів (включно)          0,34         0,68         0,34
2) 300 кубічних
сантиметрів та більше          0,68         0,68         0,68
 

II. Місця переважного використання транспортного засобу:
для фізичних осіб - місце проживання страхувальника;
для юридичних осіб - місцезнаходження страхувальника 
1) місто Київ                3,2-4,8      3,2-4,8      3,2-4,8

2) міста Бориспіль,

Боярка, Бровари,

Васильків, Вишгород,

Вишневе, Ірпінь              1-2,5        3,2-4,8      1-2,5
3) міста з населенням
більше 1 мільйона
чоловік                      2,3-3,5      3,2-4,8      2,3-3,5
4) міста з населенням
1 мільйон-500 тисяч
чоловік                      1,8-2,8      3,2-4,8      1,8-2,8
5) міста з населенням
500-100 тисяч чоловік        1,3-2,5      3,2-4,8      1,3-2,5
6) населені пункти з
населенням менше
100 тисяч чоловік            1-1,6        3,2-4,8      1-1,6

7)для транспортних

засобів,які зареєстровані

в інших країнах              2-4          3,2-4,8      2-4
 

III. Сфери використання
транспортного засобу

1) автомобіль, який

використовується фізичною

особою (крім таксі,

вантажних автомобілів

, автобусів)                 1            1            1

2) автомобіль, який

використовується юридичною

особою (крім таксі,

вантажних автомобілів,

автобусів)                   1,1-1,4       1,1-1,4     1,1-1,4

3) вантажні автомобілі

, автобуси                   1            1            1

4) легковий автомобіль

або автобус із кількістю

місць для сидіння

до 20 чоловік,

який використовується

фізичною особою для

надання послуг із

перевезення пасажирів

і вантажів автомобільним

транспортом загального

користування або для

надання послуг із

перевезення пасажирів

та їх багажу на таксі        1-1,4        1-1,4        1-1,4

5) легковий автомобіль

або автобус із кількістю

місць для сидіння до 20

чоловік, який

використовується юридичною

особою для надання

послуг із перевезення

пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом

загального користування

або для надання послуг

із перевезення

пасажирів та їх багажу

на таксі                     1,1-1,5      1,1-1,5      1,1-1,5

  

IV. Водійського стажу
осіб, відповідальність
яких застрахована за
договором
1) до 1 року(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76     1,35-1,76    1,35-1,76
2) 1-3 роки(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76     1,27-1,65    1,27-1,65
3) 3-10 років(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76     1,1-1,43     1,1-1,43
4) більше 10 років(для

фізичних осіб)               1,35-1,76     1-1,3        1-1,3
5) для юридичних осіб        1,2            -           1,2

 

V. кількості зазначених
у договорі осіб
1) одна особа                                             1
2) дві особи                                            1,1-1,4
3) 3-5 осіб                                             1,2-1,6
 

VI. Наявності або

відсутності у

страхувальника

(протягом попереднього

року) доведених

у судовому порядку

спроб страхового

шахрайства або

випадків, що були

підставою для

пред’явлення  регресного

позову відповідно

до Закону України

„Про обов’язкове

страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників наземних

транспортних засобів”
1) наявність                    2            2            2
2) відсутність                  1            1            1
 

Визначення коефіцієнту строку дії договору (К_строку_дії), що застосовується до річного страхового платежу

 

Строк дії договору     К_строку_дії
    15 днів            0,15
    1 місяць           0,20
    2 місяці           0,30
    3 місяці           0,40
    4 місяці           0,50
    5 місяців          0,60
    6 місяців          0,70
    7 місяців          0,75
    8 місяців          0,80
    9 місяців          0,85
    10 місяців         0,90
    11 місяців         0,95
    12 місяців         0,100

 

Визначення коефіцієнту бонус-малус (К_бонус_малус)

 

  Клас на    К_бонус_малус   Клас по закінченню строку страхування
   початок                   з урахуванням наявності страхових
    строку                    випадків з вини страхувальника
 страхування                  
                              0         1         2         3
                          страхових страхова  страхові  страхові
                            виплат   виплата   виплати   виплати


       М          2,45        0         М         М         М
       0          2,3         1         М         М         М
       1          1,55        2         М         М         М
       2          1,4         3         1         М         М
       3          1,0         4         1         М         М
       4          0,95        5         2         М         М
       5          0,9         6         3         1         М
       6          0,85        7         4         1         М
       7          0,8         8         4         1         М
       8          0,75        9         5         2         М
       9          0,7         10        5         2         1
      10          0,65        11        6         2         1
      11          0,6         12        6         2         1
      12          0,55        13        6         2         1
      13          0,5         13        7         2         1
 

При укладанні договору вперше страхувальнику присвоюється клас 3.

 

Визначення знижки за парк (К_знижки_Парк) при укладанні одним страхувальником декількох  договорів страхування.

 

Кількість ТЗ    К_знижки_Парк

від 5  до 10    0,95 (знижка 5 відсотків);
від 10 до 20    0,90 (знижка 10 відсотків);
від 20          0,85 (знижка 15 відсотків);

 

Розрахунок Страхового платежу

-----------------------------

Страховий платіж = Базовий_платіж * К_БП * I * II *  III *  IV * V * VI * К_сроку_дії * К_знижки_Парк * К_бонус_малус

 

Уточнення InsCom: Значення округлюється до найближчих копійок в більшу сторону.

----------------------------------------------

Інформаційна система InsCom 

Comments